Có 1 kết quả:

bí tou

1/1

bí tou

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) nose