Có 1 kết quả:

bí páng dòu

1/1

bí páng dòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

paranasal sinus