Có 1 kết quả:

bí shuǐ

1/1

bí shuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nasal mucus
(2) snivel