Có 1 kết quả:

bí tì chóng

1/1

bí tì chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a slug
(2) sb with a runny nose