Có 1 kết quả:

bí yuān

1/1

bí yuān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nasosinusitis