Có 1 kết quả:

bí yān hé

1/1

bí yān hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

snuffbox