Có 1 kết quả:

bí yān

1/1

bí yān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

snuff