Có 1 kết quả:

bí yān hú

1/1

bí yān hú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

snuff bottle