Có 1 kết quả:

bí yān hé

1/1

bí yān hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

snuffbox