Có 1 kết quả:

bí niúr

1/1

bí niúr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hardened mucus in nostrils