Có 1 kết quả:

bí bìng dú

1/1

bí bìng dú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rhinovirus (common cold virus)