Có 1 kết quả:

bí dòu

1/1

bí dòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

paranasal sinus