Có 1 kết quả:

bí dòu ㄅㄧˊ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

paranasal sinus