Có 1 kết quả:

bí dòu yán

1/1

bí dòu yán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sinusitis