Có 1 kết quả:

bí dòu yán ㄅㄧˊ ㄉㄡˋ ㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sinusitis