Có 1 kết quả:

bí xiāo

1/1

bí xiāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nose flute