Có 1 kết quả:

bí qiāng

1/1

bí qiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nasal cavity