Có 1 kết quả:

bí zhēn liáo fǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

nose-acupuncture therapy