Có 1 kết quả:

bí yīn

1/1

bí yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nasal sound