Có 1 kết quả:

bí yùn mǔ

1/1

bí yùn mǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(of Chinese pronunciation) a vowel followed by a nasal consonant