Có 1 kết quả:

bí tou

1/1

bí tou

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) nose