Có 1 kết quả:

bí sì

1/1

bí sì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nasal feeding