Có 1 kết quả:

bí sì fǎ

1/1

bí sì fǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nasal feeding