Có 1 kết quả:

bí gǔ

1/1

bí gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nasal bone