Có 1 kết quả:

bí nián mó

1/1

bí nián mó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nasal mucous membrane