Có 1 kết quả:

hān shēng

1/1

hān shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sound of snoring