Có 1 kết quả:

hān shēng

1/1

hān shēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sound of snoring

Một số bài thơ có sử dụng