Có 1 kết quả:

hān hān

1/1

hān hān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to snore