Có 1 kết quả:

qí dà fēi ǒu ㄑㄧˊ ㄉㄚˋ ㄈㄟ ㄛㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 齊大非偶|齐大非偶[qi2 da4 fei1 ou3]