Có 1 kết quả:

jī hèn

1/1

jī hèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to have a gnawing regret