Có 1 kết quả:

Qí Wǔ Chéng

1/1

Qí Wǔ Chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Emperor Wucheng of Qi, personal name 高湛[Gao1 Dan1] (537-568), reigned 561-565