Có 1 kết quả:

Qí hé xiàn

1/1

Qí hé xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qihe county in Dezhou 德州[De2 zhou1], Shandong