Có 1 kết quả:

jī fěn

1/1

jī fěn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fine powder
(2) broken pieces