Có 1 kết quả:

chǐ tiáo qiān jīn dǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

rack and pinion jack