Có 1 kết quả:

chǐ jí ㄔˇ ㄐㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to mention
(2) referring to