Có 1 kết quả:

chǐ jí

1/1

chǐ jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mention
(2) referring to