Có 1 kết quả:

chǐ gēng

1/1

chǐ gēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dental transition (from milk teeth to adult teeth)