Có 1 kết quả:

Lóng tíng

1/1

Lóng tíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Longting district of Kaifeng city 開封市|开封市[Kai1 feng1 shi4], Henan