Có 1 kết quả:

Lóng gǎng qū

1/1

Lóng gǎng qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Longgang district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong