Có 1 kết quả:

Lóng huá qū

1/1

Lóng huá qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Longhua district of Haikou city 海口市[Hai3 kou3 Shi4], Hainan