Có 1 kết quả:

Lóng mén Shí kū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Longmen Grottoes at Luoyang 洛陽|洛阳[Luo4 yang2], Henan