Có 1 kết quả:

Páng bèi

1/1

Páng bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Pompeii, ancient Roman town near Naples, Italy