Có 1 kết quả:

kān yǐng

1/1

kān yǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

niche as shown in an X-Ray (medicine)