Có 1 kết quả:

Lóng ān sì

1/1

Lóng ān sì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ryōanji, temple in northwest Kyōto 京都, Japan with famous rock garden