Có 1 kết quả:

Lóng shān qū

1/1

Lóng shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Longshan district of Liaoyuan city 遼源市|辽源市, Jilin