Có 1 kết quả:

Lóng wén qū

1/1

Lóng wén qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Longwen district of Zhangzhou city 漳州市[Zhang1 zhou1 shi4], Fujian