Có 1 kết quả:

lóng páo

1/1

lóng páo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dragon robe
(2) emperor's court dress