Có 1 kết quả:

lóng chē

1/1

lóng chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

imperial chariot