Có 1 kết quả:

lóng gǔ chē

1/1

lóng gǔ chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

water wheel