Có 1 kết quả:

guī bǎn ㄍㄨㄟ ㄅㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tortoise plastron
(2) turtle shell