Có 1 kết quả:

guī ké huā

1/1

guī ké huā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Formosan pit viper
(2) Trimeresurus mucrosquamatus