Có 1 kết quả:

guī fū

1/1

guī fū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pedestal in the form of a tortoise